گروه: سایر / گزارش
تاریخ : 1402/03/1 14:36
شناسه : 402862

هر ساله همایشی بزرگ با عنوان انتخاب دختر شایسته جهان برگزار ‏می شود و زنان و دخترانی از سراسر جهان در آن شرکت می کنند تا بتوانند در اصلی ‏ترین ملاکی که غرب برای انتخاب زن شایسته دارد یعنی زیبایی ظاهری زن حائز رتبه ‏شوند. و در نهایت داوران تعیین شده توسط برگزار کنندگان سودجوی این مسابقه، زنانی ‏را شایسته ترین اعلام می کنند که زیبایی مورد قبول آنان را داشته باشند ولو اینکه زشت ‏ترین رفتارها و سیرت ها را داشته باشند.‏

زن نمونه و شایسته از دیدگاه قرآن، زنی است با تقوا که آن را در تمامی عرصه های ‏زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی (روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) ‏مراعات می کند. با اندک تأمل در آیات قرآن این حقیقت به دست می آید که تقواپیشگی از ‏ارزشمندترین و والاترین منزلت ها برای انسان ها از زن و مرد است.‏

اما خدایی که خود خالق زیباییهاست شایستگی زن را به چیزهای دیگری می داند و در ‏منظر او که داور حقیقی است ملاک های سنجش شایستگی یک زن ملاک های دیگری ‏است که خود باید بدست آورد نه آنچه همچون زیبایی خدادادی است. در این مقاله سعی شده ‏است ویژگی های زن شایسته در قران فهرست شود. برخی از این ویژگی ها، ویژگی های ‏انسان شایسته است که زن شایسته نیز باید از آن برخوردار باشد و برخی ویژگی های ‏مخصوص به زن شایسته با توجه به خلقت ویژه زن است:‏


‏۱- یاد خداوند

از اوصاف و ویژگی های زن نمونه و شایسته، یاد بسیار و پیوسته خداوند، در زندگی ‏است. خداوند این صفت را از نشانه های مؤمنان راستین برشمرده و از آنان چنین تمجید ‏فرمود:‏

اِنّ المُسلِمینَ و المُسلمتِ و المُؤمنین و المُؤمنت … والذّاکرِینَ اللّه کَثیرا و الذّاکِرتِ اَعَداللّه لَهُمَ ‏مَغِفرهً و اَجرا عظیما  ‏

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان باایمان … و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد ‏می کنند، خدا برای [همه [آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.»‏

‏۲- ایمان و عمل صالح

ایمان به همراه انجام عمل صالح لازمه جداناپذیر ایمان دینی و مهم ترین صفت زن نمونه ‏و ویژگی بانوان شایسته در نگاه وحی است. بررسی آیات قرآن به ما می فهماند که ایمان ‏توأم با عمل صالح، سرمایه اصلی بشر برای نیل به قله رفیع سعادت و نیک بختی در دنیا ‏و آخرت است:‏

مَن عَمِلَ صلِحا مِن ذَکَر اَو اُنثی و هُوَ مُؤمِن فَلَنُحییِنّهُ حَیوهً طَیِبهً و لَنَجزیَنهُم اَجرَهُم بِاَحسَنِ ‏ما کانوا یَعمَلون  ‏

هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعا او را با زندگی پاکیزه ای، ‏حیات [حقیقی بخشیم، و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد.»‏

و مَن یَعمَل مِن الصّلِحتِ مِن ذَکَر اَو اُثنی و هُوَ مُؤمنُ فاُولئکَ یَدخُلونَ الجَنّهَ و لایُظلمون ‏نَقیرا  ‏

کسانی که کارهای شایسته کنند چه مرد باشند یا زن در حالی که مؤمن باشند، آنان داخل ‏بهشت می شوند. و به قدری گودی پشت هسته خرمایی یعنی به مقدار بسیار اندکی مورد ‏ستم قرار نمی گیرند.»‏

‏3- پاکی و پاکدامنی

زن نمونه و شایسته از منظر قرآن، زنی است عفیف و پاکدامن و بانویی است پاک و منزه ‏از هر نوع آلودگی، پلیدی و زشتکاری، آیات مربوط به این موضوع به دو دسته قابل تقسیم ‏است:‏

‏۱- آیاتی که به مطلق پاکی و دوری از هر گونه پلیدی و زشتکاری نظر دارد.‏

‏۲- آیاتی که بر عفت و پاکدامنی زنان و منزه بودن آنان از هر نوع آلودگی جنسی و روابط ‏نامشروع با نامحرمان دلالت دارد.‏

دسته اول را می توان با استشهاد به دو آیه به عنوان نمونه ذکر کرد:‏

‏۱- وَ اِذ قالَتِ المَلئَکةُ یامَریمُ انّ اللّه َ اصطَفکِ وَ طَهَرک ِوَ اصطفک ِعَلی نِساء العلَمینَ  ‏

و [یاد کن هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را برگزید و پاک ساخته و تو ‏را بر زنان جهان برتری داده است» خداوند در این آیه حضرت مریم (ع) را به دلیل پاک ‏بودنش بر زنان جهان برتری داده و از زنان برگزیده و شایسته زمانه برشمرده است.‏

‏ ‏

‏4- تقواپیشگی

زن نمونه و شایسته از دیدگاه قرآن، زنی است با تقوا که آن را در تمامی عرصه های ‏زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی (روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) ‏مراعات می کند. با اندک تأمل در آیات قرآن این حقیقت به دست می آید که تقواپیشگی از ‏ارزشمندترین و والاترین منزلت ها برای انسان ها از زن و مرد است:‏

یایها الناس انا خلقنکم من ذکر و اُنثی و جعلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللّه ‏اتقکم ان اللّه علیم خبیر

ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با ‏یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین ‏شماست. بی تردید، خداوند دانا و آگاه است.»‏

‏5- راستگویی

قرآن، یکی از اوصاف زنان نمونه و شایسته را صداقت و راستگویی معرفی کرده است. ‏در آیه ۳۵ سوره احزاب چنین می خوانیم:‏

والصدقین و الصدقت … اعداللّه لهم مغفره و اجرا عظیما؛ مردان و زنان راستگو … خدا ‏برای [همه آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.‏

خداوند متعال در توصیف و تمجید از حضرت مریم(ص) که خداوند او را در آیه ۴۲ ‏سوره آل عمران از زنان برگزیده الهی در جهان دانسته است او را زنی راستگو معرفی ‏کرده و چنین فرموده: ما المَسیحُ ابنُ مَریَم َاِلاّ رَسولُ قد خَلَت مِن قَبِله الرُسُلُ و اُمُهُ صِدیقَهُ ‏‏…‏

مسیح، پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او [نیز رسولانی آماده بودند و مادرش زنی ‏بسیار راستگو بود.»‏


‏6- حجاب و پوشش مناسب

از دیگر ویژگی ها و اوصاف زن نمونه و بانوی شایسته از نگاه وحی، حجاب و پوشش ‏مناسب است اصل حجاب و پوشش برای زنان صرف نظر از مقدار و چگونگی آن و ‏پرهیز از ظاهر شدنشان در انظار نامحرمان بدون پوشش مناسب، سیره مستمر و قطعی ‏مسلمانان از صدر اسلام تا عصر حاضر است و نیز از مسائلی است که تمامی عالمان و ‏فقیهان همه مذاهب و فرق اسلامی در طول تاریخ بر آن اتفاق نظر و به اصطلاح اجماع ‏داشته و دارند و به جرئت می توان گفت: هیچ فقیه و اسلام شناس ژرف نگری در آن ‏تردیدی نکرده است افزون بر این سیره قطعی و اجماع مسلم و نیز روایات گوناگون و ‏فراوان از شیعه و اهل تسنن، آیات بسیاری بر این مسئله دلالت دارد که در اینجا تنها به دو ‏آیه به عنوان شاهد و نمونه اشاره می شود.‏

‏۱- و قُل لِلمُؤمنت … و لا یُبدینَ زینَتهُنَ اِلاّ ما ظَهَرَ مِنها ولیَضربِن بِخُمُرهنّ علی جُیِوبِهنّ ‏ولا یُبدینَ زینتَهُنّ الاّ لِبُعولَتِهِنّ… ‏

و به زنان باایمان بگو: دیدگان خود را [ از هر نامحرمی فرو بندند و پاکدامنی ورزند و ‏زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا پیداست. و باید روسری خود را بر ‏گردن خویش [ فرو اندازند، و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان و … آشکار ‏نسازند.»‏

‏ 2- یایّهاَ النّبیُ قُل لاَِزوجِکَ و بَناتکِ و نِساء المُؤمِنین یُدنینَ عَلیهنّ مِن جَلبیبهنّ ذِلکَ ‏ادنی اَن یُعرَفنَ فلا یُؤذَینَ وَ کانَ اللّه ُ غَفورا رَحیما ‏

ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: پوشش های خود را بر خود فروتر ‏گیرند. این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط نزدیکتر است و ‏خدا آمرزنده مهربان است.»‏


‏   چشم پاکی

از اوصاف زنان نمونه و بانوان شایسته چشم پاکی و پرهیز از هر گونه نظر آلوده به ‏شهوت و نگاه لذت آلود به نامحرمان است به سخن دیگر چشم چرانی و خیره شدن به ‏نامحرمان برای همه مردان و زنان مؤمن ممنوع و ناپسند است.‏

قرآن در این بار چنین می فرماید:‏

قل للمؤمنینَ یَغضُوا مِن اَبصرهم … و قُل لِلمُؤمنت یَغضُضنَ مِن ابصرِهنِ(۲۲) به مردان ‏باایمان بگو: دیده فرو نهند … و با زنان باایمان بگو دیدگان خود را [ از هر نامحرمی ‏فرو بندند … .‏

‏ ‏

‏ حیا و آزرم

خداوند متعال در قرآن کریم با دعوت زنان به آزرم و حیا، نمونه ای از حیای شایسته را ‏در ضمن ماجرای دختران شعیب(ع) و حضرت موسی(ع) بیان می فرماید: وَلَمّا وَرَدَ مآء ‏مَدیَنَ وَجَد عَلَیهِ اُمّهً مِنَ النّاسِ یَسقونَ وَ وَجَدَ مِن دونِهَمُ امرَاَتَینِ تَذودانِ قالَ ما خَطبُکُما قالَتا ‏لانَسقی حَتّی یُصدِرَ الرِّعاُء وَ اَبونا شَیخٌ کَبیرٌ فَسَقی لَهُما ثُمَ تَوَلی اِلَی الظِّلِّ فَقالَ رَبّ اِنّی لِمآ ‏اَنزَلت َاِلَیّ مِن خَیرٍ فَقیرٌ فَجاءتهُ اِحدهُما تَمشی عَلَی استِحیاٍء قالَت اِنّ اَبی یَدعوکَ لِیَجزِیَکَ ‏اَجرَ ما سَقَیتَ لَنا فَلَمّا جاءَُ وَ قَصَ عَلَیهِ القَصَصِ قالَ لا تَخَف نَجَوتَ مِنَ القَومِ الظّلِمینَ ‏‏(۲۳)؛ و چون بر آب مدین رسید، گروهی از مردم را بر آن یافت که [دام های خود را ‏‏آب می دادند، و پشت سرشان دو زن را یافت که [گوسفندان خود را دور می کردند، ‏‏[موسی [گفت: منظورتان [از این کار چیست؟ گفتند: [ما به گوسفندان خود [آب نمی دهیم ‏تا شبانانهمگی گوسفندان شان را [برگردانند، و پدر ما پیری سالخورده است پس برای آن ‏دو، [گوسفندان را آب داد آنگاه به سوی سایه برگشت و گفت: پروردگارا، من هر خیری ‏که سویم بفرستی سخت نیازمندم پس یکی از آن دو زن در حالی که به آزرم گام برمی ‏داشت نزد وی آمد [و گفت: پدرم تو را می طلبد تا تو را پاداش آب دادن [گوسفندان [دهد ‏و چون [موسی[ نزد او آمد و سرگذشت [خود را بر او حکایت کرد [وی گفت مترس که ‏از گروه ستمگران نجات یافتی.‏

‏ ‏


پاسخی بگذارید