گروه: استان ها / قم
تاریخ : 1402/03/8 13:05
شناسه : 402989
شاخه سبز - مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری قم ‏گفت: ۳۰۰ سرمایه‌گذار از اتباع خارجی در قم فعالیت ‏اقتصادی دارند و دراین بین برخی از آنان در زمره افرادی ‏هستند که سرمایه‌گذاری را در ایران فرا گرفته‌اند.‏
به گزارش شاخه سبز ، علی اکبر زارعی اظهار داشت:‌ برخی ‏دیگر از سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در قم از کشورهای ‏خود سرمایه آورده و دراین بین تعداد زیادی از اتباع ‏افغانستان دیده می‌شود.‏
وی ابراز داشت: به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی ‏درقم،‌ پنجره واحدی با همفکری افرادی که در سیاست‌های ‏کلی استان تصمیم می‌گیرند ایجاد شده‌است که سرمایه اتباع ‏جذب و اشتغال ایجاد شود.‏
وی در مورد مشوق‌های ایجاد شده برای جذب سرمایه‌گذاری ‏خارجی در استان قم گفت: اعطای اقامت‌های بلند مدت به ‏فعالان اقتصادی خارجی که سرمایه‌های راکد را در تولید ‏مصرف کنند در زمره مهم‌ترین مشوق ها برشمرده می‌شود.‏
زارعی افزود: اخیرا نزدیک به ۱۶ نفر از اتباع افغاستان، سه ‏نفر از اتباع پاکستان و پنج نفر از اتباع عراق به عنوان ‏سرمایه‌گذار خارجی در استان قم جذب شده‌اند.‏

وی با اشاره به دیگر مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری اتباع گفت: ‏تسهیلات در قالب اعطای زمین در شهرک‌های صنعتی و ارائه ‏خدماتی چون آب ، برق و گاز و ایجاد راه دسترسی از جمله ‏مشوق هاست و در بسیاری اوقات تخفیف هم به اتباع داده ‏شده‌است.‏
وی افزود: درصدد هستیم انجمن جذب و حمایت از سرمایه ‏خارجی را در استان قم ایجاد کنیم که محوریت آن با خود ‏اتباع سرمایه‌گذار باشد.‏
زارعی در مورد اعطای کارت اشتغال به اتباع خارجی استان ‏قم گفت: با اداره کل تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی هماهنگ ‏کرده‌ایم که بتوانیم برای اتباع کارت اشتغال بگیریم و حتی ‏کارگرهایی که فصلی کار می‌کنند نیز شامل این بحث شوند و ‏طی آن همه سرمایه‌گذاران با کد ملی کارفرما تعداد کارگری ‏از اتباع را استفاده می‌کنند و کارفرما ملزم می‌شود وقتی ‏کارت اشتغال صادر شد اتباع را بیمه نیز نماید.‏
قم با پذیرش اتباع ۹۰ کشور خارجی دومین استان کشور از ‏نظر تکثر اتباع در کشور است.‏
در قم تعداد بالای اتباع به خصوص اتباع افغانستانی را شاهد ‏هستیم و از این حیث قم پنجمین استان کشور در پذیرش اتباع ‏افغان می‌باشد.‏
نزدیک به ۲۲۰ هزار تن از اتباع خارجی در قم سکونت دارند.‏

پاسخی بگذارید