رئیسی در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران:
گروه: سیاسی / دولت
تاریخ : 1402/06/19 13:03
شناسه : 404023

رییس جمهور گفت: نقش تعاونی‌ها در عدالت اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت پذیری و ایجاد اشتغال بسیار مهم و جلوه‌ای روشن از مردمی‌سازی در حکمرانی و دولت است.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران گفت: تعاونی‌ها به عنوان یک بخش از اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی مورد تاکید و توجه قرار دارد و باید توجه کنیم که نقش تعاونی‌ها در عدالت اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت پذیری و ایجاد اشتغال بسیار مهم و جلوه‌ای روشن از مردمی‌سازی در حکمرانی و دولت است.

رئیس جمهور ادامه داد: مردمی سازی یعنی تقویت تعاونی‌ها و میدان دادن به آنهاست. این در حالی است که حدود ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال است و در این دولت هم حدود ۸ هزار تعاونی شروع به کار کرده است که از جمله در حوزه زنان تعاونی‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی‌اظهار داشت: سند تحول تعاون بعد از ۱۱ سال مورد بازنگری قرار گرفت.

رئیسی گفت: آنچه که تاکنون نسبت به فعال شدن تعاونی‌ها در حوزه تولید و خدمات انجام شده در خور تقدیر است. نشست امروز ما برای برداشتن گام‌هایی در جهت نقش دادن بیشتر به تعاونی‌ها است. بنابراین این اقدام نیازمند برداشته شدن موانع پیش روی تعاونی‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت مولد سازی، ادامه داد: بعضاً موضوع مولد سازی به خوبی تعریف نشد چرا که برخی تصور کردند که برای مولد سازی قانون جدید وضع شده که اینگونه نیست. مولد سازی در برنامه توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم تاکید شده است لذا سخن در عدم اجرای آن بود.

رییس جمهور با بیان اینکه هیچگاه در برنامه‌ها به ستون درآمد دولت از مولد سازی توجهی نشده بود، عنوان کرد: آیین نامه‌ای که برای مولد سازی تصویب شد قانون گذاری نیست بلکه تسهیل اجرای قانون مصوب مجلس در گذشته است.

رییسی با بیان اینکه برخی مولد سازی را به درستی تبیین نکردند، تصریح کرد: دارایی‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد باید تبدیل به سرمایه تولید شود.

وی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در مولد سازی، اظهار کرد: نقش تعاونی‌ها در این موضوع بسیار برجسته است.

رئیس جمهور افزود: تعاونی‌ها می‌توانند برای امر سهام عدالت در حوزه شهرستانی نیز نقش خوبی را ایفا کنند.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: عزیزان بخش تعاونی و اعضای آنها دارای راهکارهایی هستند و در همین همایش هم تعدادی از این عزیزان لب به سخن گشودند که باید به آنها توجه کرد.

وی افزود: تعاونی‌ها می‌توانند در بخش‌های برق، آب، ورزش و سایر حوزه‌ها نقش مهمی را در توسعه کشور ایفا کنند.

رئیسی تصریح کرد: در خصوص بخش برق ایجاد ۱۲ هزار مگا وات ظرفیت نیروگاهی بسیار ارزشمند است که خود عزیزان در بخش تعاون می‌توانند در این حوزه نقش آفرینی کنند و فعال باشند.

رئیس جمهور تاکید کرد: در حوزه ورزش دوستان تعاونی‌ها می‌توانند به خوبی نقش آفرینی کنند و ما بارها با آنها جلسه داشتیم و تاکید داشتیم که می‌توانند در سطح کشور بخوبی فعال باشند و دولت از، آنها حمایت می‌کند.

وی متذکر شد: میدان دادن و نقش دادن به مردم در جهت رشد تعاونی‌ها و در نتیجه مبارزه با فقر، کارآفرینی می‌تواند انجام گیرد و دولت هم باید میدان را در دست تعاونی‌ها قرار دهد؛ لذا در این خصوص باید بررسی شود که چه گام‌هایی را باید برداریم تا مشکلات تعاونی‌ها برطرف شود چون حوزه تعاونی‌ها می‌تواند بخش موفقی شود.

رییس جمهور گفت: افزایش بهره‌وری بسیار اهمیت دارد. باید نگاه کنیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در کشور هدف گذاری شده است که این امر در گرو دو موضوع است. افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری که به آن بسیار تاکید می‌کنم.

رییسی تصریح کرد: نکته بعدی افزایش رقابت پذیری در تعاونی‌ها است لذا تعاونی‌ها باید برای کارآمدی بیشتر مسابقه بگذارند. آنها باید برای تولید بیشتر و خدمات بهتر رقابت پذیری در خود افزایش دهند.

پاسخی بگذارید