گروه: سایر / یادداشت
تاریخ : 1402/06/27 13:10
شناسه : 404084

 

 

تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سطح تحصیلات و دانش عمومی، مسئولیت اجتماعی زنان در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ضرورت حضور هر چه بیشتر آن‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی احساس می‌شود، در چنین شرایطی بخش تعاون از طریق تقویت فرهنگ مشارکت مردمی، زمینه مناسب برای اشتغال زنان بوده و زمینه حضور را برای فعالیت اقتصادی و فرهنگی در کنار حفظ حریم و جایگاه آن‌ها فراهم می‌سازد.

با کمی دقت در سیستم آموزشی کشور ما بویژه در دانشگاه متوجه می شویم که با کار آفرینی فاصله دارد و شاهد ما تحصیلکردانی هستند که بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه بدنبال شغل دولتی و پشت میزی هستند. اگر چه نمونه وطنی مادران تاثیر گذار  در حوزه کار افرینی زیاد است اما یکی از نمونه مادران جهانی که از فرزندنش یک مخترع ساخت مادر ادیسون مخترع برق بود که بعد از اینکه ادیسون را  به بهانه کودن بودن از مدرسه اخراج کردند مادرش  وظیفه تعلیم او را به عهده گرفت و از یک نابغه ساخت که امروز به مرد هزار اختراع معروف است. در کشور ما نیز ان بخش از جامعه که مادران انها ار نظر فرهنگ کار افرینی قوی هستند توانسته اند فرزندان خود را به سمت کار افرینی و خود اشتغالی سوق دهند. بنا براین اگر در فرایند تحصیلات به نقش بی بدیل مادران در اشتغال و کار افریتی پرداخته شود باعث خواهذ شد فرزندان این مادران به جای شغل های پشت میزی،  آنها بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه برای خود شغلی دست و پا کنند نه اینکه دایم از ابن موسسه کار یابی به آن  موسسه کار یابی رفته تا مگر  برای  انها شغلی پیدا شود.

بنابزاین بهتر است  در فرایند آموزش و پرورش در  کنار توجه ویژه به کار افرینی در نسل حاضر، تربیت مادران تاثیر گزار  در  کار افرین در اولویت قرار

پاسخی بگذارید