تاریخ : 1402/07/3 11:08
شناسه : 404139

کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – بنای مورد نظر در بازار بزرگ تهران در داخل یک کوچه بن بست قرار دارد که برای رسیدن به آن باید از میان راسته ها و رسته ها با آن گنجینه طاق بندی و آجر کاری ها عبور کرد. در روند بازسازی مداخلات در دو بخش صورت گرفت:

۱. فضاسازی داخلی با بودجه محدود و ارتباط درون با بیرون

۲. ساماندهی اوضاع نامناسب پیرامونی بنا

کاربری بنا از فروشگاه پوشاک به رستوران تغییر داده شده است. کاربران آن کسبه بازار و مراجعه کنندگان روزمره هستند. با توجه به ابعاد مختلف بازار در گذشته، ایجاد فضاهایی که به عنوان پاتوق گروهی بتوان با آسودگی به مباحث صنفی و تعاملات اجتماعی پرداخت، می تواند نقش مهمی در ارتقاء بعد اجتماعی بازار داشته باشد.

ساختمان موجود دو طبقه است. در سازماندهی مجموعه، آشپزخانه درطبقه زیرزمین و سالن در طبقه هم کف در نظر گرفته شد. طبقه همکف دارای دو بخش با ارتفاع مختلف است. بخش ورودی با ارتفاع ۳ متر که در قسمت میانی از طریق شکستگی موجود در سازه به ۴ متر تغییر ارتفاع می دهد. یک مدول پایه را براساس ساختار موجود پلان سازماندهی کردیم به گونه ای که با حضور در فضا ضمن درک یکپارچگی و سیالیت، خرده فضاهایی را درون فضای کلی درک کنیم. هر یک از خرده فضاهای ایجاد شده در فضای پیوسته رستوران، دارای طیفی از حریم هستند. کاربران مجموعه می توانند بر اساس نیاز (گپ و گفت های صنفی و تعاملات اجتماعی) فضاهایی را با حریم متناسب انتخاب نمایند. محدودیت بودجه یکی ازچالش ها در بازسازی بود. در روند بازسازی سعی در استفاده از مصالح ارزان قیمت نمودیم. در این راستا تصمیم به طراحی و ساخت برخی از تجهیزات مانند مبلمان و نورپردازی در کارگاه گرفته شد.

ساماندهی بیرون بنا: محیط پیرامون بنا در کوچه بن بست دارای آشفتگی بصری و تجمع افراد مزاحم بود. در جهت کاهش آلودگی بصری نمایی ساده طراحی نمودیم و آن را تا یکی از خطوط اصلی مجاور بنا امتداد دادیم. همچنین دیوار مقابل بنا دارای آشفتگی بصری زیادی بود که آن را توسط یک نقاشی دیواری سامان دادیم که علاوه بر رفع اغتشاشات بیرونی، کاربران رستوران از داخل با منظر مناسب روبرو شوند. در مقابل بنا یک دست فروش قرار داشت که موجب تجمع افراد مزاحم می شد به گونه ای که این امر از معضلات همسایگان اطراف بنا نیز بود. به کارفرما پیشنهاد اشتغال زایی برای دست فروش مورد نظر در رستوران داده شد. با فعالیت وی در رستوران بخش عمده ای از معضل برطرف شد. با مجموعه اقدامات انجام شده (نقاشی دیوار، اشتغال زایی دست فروش) محوطه کوچه به آرامش و نظم قابل توجهی دست پیدا کرد.

مشخصات پروژه:

• طراح: دفتر معماری لینک – Link Architects

• معمار: حمیدرضا گذریان

• همکار طراحی: سعید فهیم پور

• کارفرما: مصطفی علیپور

• رده: بازسازی

• مساحت زمین: ۱۸۰ متر مربع

• مساحت زیربنا: ۲۸۰ متر مربع

• محل پروژه: تهران / بازار بزرگ / راسته مسگرها

• سال: ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

• جایزه:

o رتبه سوم جایزه معمار | ۱۳۹۷ | بازسازی

• تصاویر: پرهام تقی اف، مرکز عکاسی پرشیا


پاسخی بگذارید