گروه: سایر / یادداشت
تاریخ : 1402/08/28 12:07
شناسه : 404724
هیولا لقب برازنده صهیونیست هاست,این جانیان بالفطره در این هفتاد و اندی سال تمامی ‏سوابق جنایت در تاریخ را تکرار کردند به حدی که سرکردگان آدم کشی از گذشته تا حال ‏عنوان تاریخی خود را تقدیم صهاینه کرده و به تقدیس و تکریم آنها پرداخته اند.‏
حال نکته این است که چه باید کرد؟هیولای خونخوار و خونریز قد علم کرده و نجات انسانهای ‏مظلوم چگونه امکان دارد؟
‏1-آیا باید وارد صحنه جنگ شد؟در اینکه تمام زراد خانه ها در خدمت این هیولای مست قرار ‏دارد که شکی نیست!پس راه مقابله صرفا وارد معرکه شدن نیست
‏2-دل بستن به سازمان ها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و شورای حقوق بشر و ‏حتی شورای امنیت و ...ه گره گشا نیست زیرا آنها هم اگر با هیولا هم دستی نکنند که بعید ‏است,به درد مظلوم نمی خورند چون به نظر می رسد الان اگر هم گروهی را مظلوم بدانند ‏همان اسراییل جنایتکار است نه فلسطین!پس با آنها هم آبی گرم نمی شود!!‏
‏3-دلخوش کردن به دولتهای عربی(و مثلا اسلامی)هم از سادگی است فعلا که برخی ‏امکاناتشان در خدمت لشگر خونریز غرب و نماینده شان اسراییل است
‏4-هجمه تبلسغاتی هم سرنخ نزد آمریکا و غرب دارد که آنها هم صمیمانه با اسراییل نرد عشق ‏می بازندالبته در این مورد تلاش همه جانبه برای روشنگری خواهی نخواهی وظیفه است و ‏نباید زمین گیر شد و کوتاه آمد
‏5-ایجاد اتحاد بین هواداران مظلومان فلسطینی هم کار نه چندان ساده ای است و در این راه ‏هرگونه تلاش لازم است و ستودنی
‏6-به کارگیری اندیشه و اندیشمندان برای پیدا کردن راهکارها و طرح های مقابله به نحوی که ‏امید به موفقیت را در دلها زنده کنند و و رعب و وحشت در دل هیولا بیندازند.البته گروههای ‏مقاومت انصافا در این چند روز تا حدودی در این کار موفق عمل کرده اند.این ‏موضوع(استفاده از فکر و اندیشه)نیاز به دقت زیاد و قوی دارد.شاید ورود به چرائی اقدامات ‏اخیر چه از سوی مبارزین فلسطین و چه به ظاهر اقدامات تلافی جویانه هیولا و نحوه شکل ‏گیری هر کدام و بررسی نیات و اهداف هر کدام از طرفین روشنگر واقعیات ماجرا ‏باشد.بررسی اینکه طرفین درگیری و حامیان هر یک به چه منفعتی دست می یابند بسیاری از ‏مسایل پیچیده را روشن می کند.فراموش نکنیم از اهداف هیولا تسلط بر سرزمین هاست(از نیل ‏تا فرات!!)و باریکه غزه و کرانه باختری برای آنها در اولویت است!‏

پاسخی بگذارید