یک فعال صنعت داروسازی عنوان کرد؛
تاریخ : 1403/04/6 12:24
شناسه : 408452

یک فعال صنعت داروسازی کشور، در خصوص مهم ترین چالش سازمان غذا و دارو که عدم استقلال این سازمان است، توضیحاتی داد.

مجید محمدحسینی، با عنوان این مطلب که سازمان غذا و دارو یک سازمان مستقل نیست، گفت: معضل اصلی، عدم استقلال سازمان غذا و دارو در سیاستگذاری‌های دارویی و قانون گذاری‌های است.

وی توضیح داد: از هر جایی به خودشان اجازه می‌دهند راجع به تخصصی‌ترین مسائل این صنعت و این حوزه اظهار نظر کنند، از مجلس گزارش‌هایی در می‌آید که عمدتاً منطبق بر واقعیات نیست؛ چه کسی آنها را تهیه می‌کند و با چه انگیزه‌ای، معلوم نیست.

محمدحسینی ادامه داد: بزرگ‌ترین چالش سازمان غذا و دارو این است که چطور بتواند همه ارگان‌هایی که دنبال سهم هستند، به شکلی راضی کند. وقتی در چنین بستری قرار می‌گیرد، خود این سازمان با این همه مشکلاتی که در درونش دارد نمی‌تواند به اینها برسد و از عهده حل آنها برنمی آید چرا که همه از سازمان متوقع هستند.

وی تاکید کرد: معضل اصلی عدم استقلال و بعد سهم خواهی گروه‌ها، اشخاص و طیف‌های مختلف سیاسی از سازمان غذا و دارو است.

پاسخی بگذارید