گزارش جدید ISC؛
تاریخ : 1403/04/18 11:17
شناسه : 408572

سرانه مقالات بین‌المللی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه‌های کشور در پایگاه WoS برابر ۰.۸ و ضریب تاثیر این مقالات ۱.۹ است.

به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، به گفته دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC؛ انتشار مقالات بین‌المللی در راستای مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری اهمیت دارد. بهره‌وری کمی و کیفی مقالات منتشر شده در چند شاخص قابل سنجش است. ضریب تأثیر مجلات به‌عنوان یک شاخص کیفی همواره مورد توجه محققان قرار دارد.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) به عنوان سومین پایگاه استنادی مستقل جهان بعد از دو پایگاه اسکوپوس و WoS، رسالت پاسخگویی به بخشی از نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور در زمینه هدایت، سنجش، ارزیابی و رصد علم و فناوری یا ایران، منطقه و کشورهای اسلامی جهان را بر عهده دارد. با توجه به اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی عمدتاً تحت سلطه کشورهای غربی است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر راه اندازی یک پایگاه استنادی برای کشورهای اسلامی، پایگاه ISC راه اندازی شد.

بهره‌وری در مؤسسات آموزشی و پژوهشی نیز مانند سایر سازمان‌ها باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و از آن‌جایی‌که یکی از مهم‌ترین کارکردهای مؤسسات پژوهشی، انجام پژوهش است، بررسی بهره‌وری این دسته از مؤسسات، می‌تواند بر اساس بروندادهای پژوهشی صورت گیرد. از آنجایی که مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) متولی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است، بر مبنای نتایج رتبه‌بندی اعلامی سال ۱۴۰۲ بهره وری کمی و کیفی انتشار مقالات مؤسسات پژوهشی کشور در پایگاه‌های بین المللی WoS و ISC سنجیده شده است.

مقالاتی که در این بررسی مورد نظر بوده‌اند، مربوط به سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) است. این سال آخرین سالی است که داده‌های آن در بانک اطلاعاتی رتبه‌بندی موجود است و در آخرین رتبه‌بندی مؤسسات پژوهشی ایران نیز لحاظ شده است. شاخص‌های مورد بررسی در این بررسی شاخص‌های کمی و کیفی است که به صورت کلی و سرانه مورد محاسبه قرار گرفته است و شامل شاخص‌هایی از قبیل تعداد کل مقالات، مقالات نشریات Q۱ و سرانه مقالات اعضای هیأت علمی، سرانه مقالات نشریات Q۱ و چندین شاخص دیگر است.

پاسخی بگذارید