در گفتگو با نخبه قمی مطرح شد؛
گروه: سایر / گزارش
تاریخ : 1403/04/18 12:57
شناسه : 408579
زهره نعلبندی ‏
موفقیت بدون شک در سایه تلاش بوجود می‌آید و همه ما خوب ‏می‌دانیم که هرآنکس که تلاش بیشتری کرد خود را به قله موفقیت ‏نزدیک‌‌تر ساخت، اما آن فردی که به گناه بزرگ ناامیدی دچار نشد و ‏اجازه نداد ناامیدی بر او غلبه پیدا کند موفقیت را به آغوش کشید و بر ‏فراز بام موفقیت ایستاد.‏
آقای آیت اللهی از زمره چنین کسانی است که با گره زدن تلاش و امید ‏به یکدیگر توانست مسیر موفقیت را برای خود هموار کند تاجاییکه ‏اکنون به عنوان فردی نخبه از او یاد می‌شود.‏
او معتقد است مانع ناامیدی بزرگترین مانع و بزرگترین علت عدم ‏موفقیت ما در برداشتن موانع دیگر است.‏
شاخه سبز در ادامه ، گفتگویی با این جوان موفق انجام داده که آن را ‏خواهید خواند؛

لطفا خودتان را کامل معرفی کنید؟
سید محمد مهدی آیت اللهی متولد سال ۱۳۸۵ در تهران و ساکن قم ‏هستم که تحصیلات حوزوی خود را شروع کردم و مدرک دیپلم خود را ‏از دبیرستان هدایت قم دریافت کردم.‏
‏ دارنده مدال طلا المپیاد تفکر و کار آفرینی سال ۴۰۱ هستم و در ‏عرصه‌های تشکیلاتی و فرهنگی هم  به حد وسع تلاش می‌کنم که ‏فعالیتی داشته باشم. ‏
به عنوان یک فرد نخبه از جامعه چه انتظاراتی دارید؟
در تعریف نخبه باید یک دقت و بازبینی صورت گیرد که اکنون مجال ‏بحث پیرامون آن نیست اما در مورد انتظارات نخبه از جامعه نظر من ‏این است که فرد نخبه بیشتر از اینکه باید از جامعه انتظار داشته باشد، ‏جامعه باید از افراد نخبه انتظار داشته باشد و اگر نخبه حقیقتا نخبه ‏باشد و جامعه حقیقتا جامعه نخبه پرور باشد  این جامعه بوده که بستر ‏روی کار آمدن  نخبه و بستر رشد و استعدادیابی نخبه را فراهم کرده و ‏اکنون وقت ثمر دادن و میوه دادن فرد نخبه به جامعه است. ‏
آنچیزی که متاسفانه اکنون در ساختارهای اجتماعی ما وجود دارد، ‏بیشتر در حقیقت کشف نخبه است و حالا بسترهایی ما فراهم کردیم که ‏نخبه بیاید خود را بروز دهد و دائما متاسفانه نخبگان ما طلبکارند از ‏کمک‌هایی که باید به آن‌ها شود به نظر من باید بلعکس باشد نخبگان ‏باید در جامعه پیشتاز باشند و جامعه باید از نخبه انتظار داشته باشد.‏
وظایف نخبگان نسبت به جامعه چیست؟
به نظر من نخبه باید پیشتاز در هر امری باشد که در آن نخبه است ‏یعنی اگر نخبه علمی داریم نخبگان ما باید مبلغان علمی باشند اگر ‏نخبگان فرهنگی و قرآنی داریم در همان امر نخبه باید پیشتاز باشد ‏چون نخبگان عموما قشر تاثیرگذار جامعه هستند.‏
برنامه شما برای آینده چیست؟
بیشترعلاقمند به کارگروه‌های حکمرانی مسائل سیاسی و اجتماعی ‏هستم البته بیشتر در قالب پژوهشی و تاکنون تلاش کردم در زندگی ‏خود  نیم نگاهی هم به بحث‌های اجرایی داشته باشم.‏
حمایت خانواده از شما به چه میزان بوده و چه اثری در موفقیت شما ‏داشته است؟
همه موفقیت از خانواده است از درخت نمی‌توان سوال کرد ریشه چقدر ‏تاثیر در رشدش داشته است پس قطعا خانواده همه چیز است اما ‏یکسری از خانواده‌ها استعدادهای بالقوه را برای فرزند بالفعل می‌کنند ‏که خب آن تاثیر را فزاینده‌تر می‌کند و قطعا اگر فرزند به جایی رسیده ‏است به نظرم از استعدادهای بالقوه درون او بوده که از خانواده به او ‏منتقل شده است چیزی که در آیات و احادیث خداوند هم بدان اشاره ‏شده است.‏
‏ در هر صورت خانواده ریشه فرزند است و اگر فرزند کاری کرده به ‏ریشه خانوادگی او برمی‌گردد اما در برخی از مواقع و بعضی از ‏خانواده‌ها بستر را بیشتر برای فرزند خود فراهم می‌کنند و برای من ‏این اتفاق افتاد و من همیشه خودم را دایه دار و مدیون خانواده می‌دانم ‏به جهت اینکه در این مسیر بسیار به من کمک کردند و به هر نقطه که ‏رسیدم دو برابر آن را مدیون خانواده هستم و اگر به جایی هم نرسیدم ‏ضعف خودم بوده چراکه خانواده‌ام آن چشم انداز را برای من طراحی ‏کرده بودند.‏
آیا در خانواده شما فرد موفق دیگری وجود دارد؟
الحمدالله در خانواده چه در اقوام درجه یک و چه دورتر به تناسب افراد ‏موفق وجود دارند و پدر و مادرم هم در هر عرصه‌ای ورود کردند ‏موفق بودند و بین موفقین اون عرصه هم جزو افراد سرآمد بودند.‏
نخبگان با عموم جامعه چه تفاوتی دارند؟
نخبه به نظر من با عموم جامعه تفاوت خاصی ندارد مگر اینکه ‏توانسته استعدادهای بیشتری را در خودش کشف کند و صرفا در بالفعل ‏کردن استعدادهای بالقوه خود توان بیشتری داشته است و قطعا بین ‏افرادی که بیشتر تلاش می‌کنند و دغدغه دارند تفاوتی وجود دارد. ‏
قطعا کسیکه در خانواده در فضای کار فنی بزرگ شده و درآن زمینه ‏نخبه است با کسیکه بین کتاب و در فضای علمی بزرگ شده و در این ‏زمینه نخبه است فرق می‌کند اگرچه هر دو نخبه هستند اما رنگ و بو ‏و طعم آن متفاوت است.‏
رمز موفقیت و توصیه شما به کسانی که دوست دارند در این مسیر ‏قرار بگیرند چیست؟
به نظر من "هرچه هست از اوست" و علاوه بر الطاف خداوند، دعای ‏خیر و لطف پدر و مادر و ضمن اینکه هرکس به هرجایی رسیده بخاطر ‏تلاش خود بوده است. ‏
انسان با تلاش است که به همه جا می‌رسد و این اصلی است که برای ‏همه ثابت شده و حتما در این مسیر موانعی وجود دارد که هرکس ‏بتواند از آن موانع عبور کند حتما آینده روشن تری دارد لذا شرط ‏موفقیت ما در عبور از این موانع است.‏
سخن پایانی شما.‏
‏ امیدوارم با مردم اهل بیت(س) دوست قم و کشور بتوانیم آینده بهتری ‏برای ایران  بسازیم و قطعا خواهیم ساخت.‏
و بدانید بدون شک مانع ناامیدی بزرگترین مانع و بزرگترین علت عدم ‏موفقیت ما در برداشتن موانع دیگر است.‏

پاسخی بگذارید