گروه: سایر / یادداشت
تاریخ : 1403/04/17 12:00
شناسه : 408565

بهمن توکلی فرد ‏
پژوهشگر روابط عمومی و رسانه

وزارت آموزش وپرورش در راستای شناسایی نیروی انسانی متخصص ‏برای آموزش و توانمند سازی اولیای دانش آموزان از بین فرهنگیان ‏شاغل و بازنشسته واجد شرایط و اساتید دانشگاه از طریق آزمون کتبی ‏و مصاحبه ،  می خواهد مدرس آموزش خانواده جذب کند.‏
متقاضیان تحت عنوان " مدرس آموزش خانواده " با احراز شرایط ‏خاص ، تدریس یک یا تعدادی از موضوعات تخصصی خانواده در ‏جهت آموزش والدین دانش آموزان را بر عهده می گیرند.‏
طرح بسیار خوبی است ، ولی چرا از دانش و تجربه مشاوران خانواده ‏استفاده نمی شود که هم اثربخش وهم منتج به نتیجه شود.‏
در این زمینه یک کارشناس ارشد مشاوره خانواده می گوید :‏
تجربه ،علم و پژوهشهای بی شمار در سرتاسر دنیا گواه این است که ‏آموزش وتربیت در پیشرفت وسعادت خانواده ها نقش حیاتی دارد.‏
زهرا شایانفر افزود : از طرفی  آموزش  خانواده ها ،به موازات ‏آموزش دانش آموزان تاثیرات شگرفی در پیشرفت اخلاقی ،رفتاری ‏وحتی درسی دانش آموزان دارد.‏
وی گفت : قطعا ،وقتی این آموزش ها علمی،اصولی وبه روز باشد ‏تاثیر پذیرتر است در غیر این صورت سیستم آموزشی احتمال بازگشت ‏به عقب دارد.‏
شایانفر اظهار داشت : بر همگان پوشیده نیست که،تجربه ومهارت ‏نیروهای بازنشسته وشاغل آموزش وپرورش در جهت اعتلای جامعه ‏روشنگر راه است ،اما مشورت گرفتن از افرادی که به صورت ‏تخصصی در امر آموزش خانواده وسیستمهای خانوادگی وسلامت روان ‏تحصیل کرده اند،باعث تلفیق علم و تجربه خواهد بود. واثربخشی این ‏فعالیت را بالا میبرد .‏
عضو هئیت مدیره انجمن مهرآنا گفت :   دانش آموزان همراه با ‏شرایط جامعه وجهان هرروز رو به جلو ونو شدن هستند ،لذا استفاده ‏از روشهای قدیمی وکهنه،  در آموزش پاسخگوی نسل جدید نیست.‏
در این راستا انجمن همراهان مهرآنا که با هدف کمک به ایجاد هر چه ‏بهتر عدالت آموزشی ،سلامت روان وحقوق کودکان  تاسیس گردیده ‏است.وبه کودکان ونوجوانان آسیب دیده یا درمعرض آسیب ،از تحصیل ‏جا مانده ، درشرایط دشوار رشدکرده ،ویا آنهایی که در مناطق کمتر ‏برخوردار به سرمی برند ، توسط تیم متخصص خود ،که شامل ‏مشاوران،مددکاران آموزگاران وروانشناسان ارائه خدمات می دهد .بر ‏این اساس،  انجمن همراهان مهرانا آماده همکاری در جهت آموزش ‏نیروهای کارآمد آموزشی وتربیتی خواهد بود.‏

پاسخی بگذارید