اخبار برگزيده:
  1. مطالب منتشر شده در دسته ی "قزوین"
92
سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای طرح های عمرانی در پارک صنعتی لیا
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین خبرداد؛

فاطمه منصورزعیم-مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین: ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار پس از ادغام پارک صنعتی لیا با شهرک صنعتی لیا در راستای ساماندهی این محدوده صنعتی هزینه شده است.رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزویندر حاشیه باز..

بانک سینا
بانک توسعه تعاون
تبلیغ