اخبار برگزيده:
  1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اقیانوسیه"
75
جنگ اوکراین لزوم پیمان دفاعی با آمریکا را نشان داد
«پاپوآگینه نو» :

شاخه سبز - نخست وزیر «پاپوآ گینه نو» از امضای توافقنامه دفاعی با آمریکا پیش از توافق با استرالیا و به رغم مخالفت حزب مخالف دولت این کشور که درباره امکان خشم چین نگران است خبر داد و تاکید کرد جنگ اوکراین نیاز به ظرفیت نظامی را نشان داد.  ب..

بانک سینا
بانک توسعه تعاون
تبلیغ