تاریخ : 1403/01/14 11:18
شناسه : 407652

شورایعالی امنیت ملی کشورمان درباره جنایت روز گذشته رژیم جعلی صهیونیستی در هدف قرار دادن ساختمان کنسولگری کشورمان در دمشق، تشکیل جلسه داد.

پس از جنایت جنگی عصر روز گذشته رژیم جعلی صهیونیستی علیه اماکن و افراد دارای مصونیت دیپلماتیک در دمشق پایتخت سوریه و به شهادت رساندن سردار سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی، شورایعالی امنیت ملی ساعت ۲۱ شب گذشته در حضور رئیس‌جمهور و رئیس شورا تشکیل جلسه داد و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

پاسخی بگذارید