دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی:
تاریخ : 1403/02/29 11:50
شناسه : 408147

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: شناسایی مقصران احتمالی سیل مشهد در دستور کار قرار دارد.

محمدحسین درودی اظهار کرد: شناسایی مقصران احتمالی سیل بر اساس بازدیدهای میدانی و مستندات موجود در دستگاه‌های متولی برای اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: با مقصران اعم از نهادهای عمومی یا غیر عمومی و اشخاص حقوقی و حقیقی احتمالی بدون تبعیض برخورد خواهد شد.

پاسخی بگذارید