گروه: سایر / گزارش
تاریخ : 1403/03/21 12:12
شناسه : 408344
‎ ‎فرشته محقق- هم اکنون درجهان دو گفتمان مشخص خود نمایی می کند یک گفتمان انقلاب اسلامی که بر حکومت خدا بر روی ‏زمین استوار است و عدالت و مساوات و دوری از ظلم و ستم بر ملت ها را دنبال می کند. گفتمان مقابل بر مادی گرایی، اومانسیم و ‏در یک کلام بر دنیا گرایی تمرکز دارد‎.  ‎
در دوران قبل از انقلاب اسلامي قدرت به مولفه هاي مادي و عمدتاً هم به مولفه هاي فيزيكي و سخت و نرم تعريف مي شد و ‏قدرت هايي كه دارای سلاح اتمی بودند مقتدر به حساب مي آمدند و بر جهان حكومت مي كردند و به خصوص با ايجاد رعب و ‏وحشتي كه در جنگ دوم جهاني از طريق به كارگيري سلاح ها انجام داده بودند و حاكميتي در جهان پيدا كردند و قدرت هم ‏اينطوري تعریف مي شد. قدرت هاي بزرگی هم كه جامعه جهاني را اداره مي كردند همين قدرت ها به حساب مي آمدند و ملت‌های ‏ضعيف ناچار بودند در ذيل يكي از اين قدرت ها زندگي بكنند؛ البته خودشان هم در تقسيم جهان با هم نزاع داشتند ولي در يك امر ‏مشترك بودند و آن ايدئولوژي مدرنیته است؛ یعنی در اصول بنيادي با هم مشترك بودند. يك جريان غرب گرا است و همين جريان ‏غرب گرا به يك شكلي در دولت اول كه دولت بازرگان و حتي جبهه  ملي در آن بود، بودند و بعد در دولت نهضت آزادي بودند بعد ‏در دولت كارگزاران بودند و بعد در دولت اصلاحات بودند. در همه اين دولت ها انقلابيون و طرفداران انقلابي صالحي هم دارند، ‏ما باید شكل صف­ بندی همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند از اصلاحات و اصول گرايي به جريان انقلاب و مقابل انقلاب؛ ‏و به جريان غرب گرايي و جريان انقلابي تغییر دهیم و جبهه انقلابي گري را وسيع کنیم. اما گفتمان انقلاب اسلامی در داخل ‏کشوریک گفتمان مقابل غربگرا هم دارد که عده ای از آنها کاملا تند رو هستند و معتقدند گفتمان انقلاب اسلامی برای اداره جهان ‏آینده جهان کافی نیست. آنچه که مسلم تا ما در داخل کشور به یک نظر واحد نرسیم پیروزی ما از نظر گفتمان در سطح بین الملل ‏با شکست مواجه خواهد شد‎.  ‎
عده ای از کارشناسان علوم سیاسی معتقد هستند.  اگر بخواهيم آينده كشور را تضمين شود ، طبق فرمايش مقام معظم رهبري این ‏صف بندی و مرزبندی ها جواب نمی­دهد و باید بايد برويم سراغ يك دسته بندي ديگري که غرب گراها و طرفداران انقلاب ‏اسلامي به معني اسلام ناب و اقتدار اسلام ناب در جهان هستند. و اين هم بايد در جبهه انقلابي ها يك جبهه با شرح صدر و با ‏حوصله باشد و از همه جريان ها هم استفاده بكنيم. واقعاً در جريان اصول گرايي انقلابيون وفادار به اسلام هستند در جريان ‏سازندگي هستند در همین دولت هم هستند و بيشتر از همه در دولت آقای احمدي نژاد هم بودند و هستند اين به معني دفاع از همه ‏كارهايي كه هر دولتي كرده و به معني تعيين مسير دولت ها نيست؛ ولي معني اش اين است كه انقلاب اسلامي مسير خودش را مي ‏رود در اين مسير جريان مقابل با آن جريان غرب گراها هستند كه در پوششهای مختلف مي آيد در يك طرف هم جريان جبهه ‏انقلاب كه از همه این جريان ها در آنها هستند. آدم هايي كه صلاحيت داشته باشند. ما باید گفتمان را جبهه اي کنیم: جبهه انقلاب و ‏غربگراها. باید تداول قدرت را در همين چارچوب به رسميت بشناسيم که بسيار امر مثبت و خوبي است. اگر ما گفتمان  داخلی  را ‏محدود كنيم به اصول گرايي و اصلاحات اين كافي نيست؛ و براي پيشبرد بايد گفتمان بشود گفتمان طرفدارن و جبهه انقلاب ‏اسلامي و جبهه طرفداران غرب كه در درون كشور ما بودند. ما مي توانيم همه جريان هاي طرفداران اسلام و انقلاب اسلامي را ‏اينجا متحد كنيم و يك جبهه  گسترده هم داشته باشيم   آدم هاي صالح در همه اين دولت ها هستند كه واقعاً طرفدار انقلاب اسلامي با ‏همان قرائت حضرت امام و مقام معظم رهبري حفظه الله هستند. در انتخابات پیش رو لازم است مردم ما با این وحدت برسند که ‏برای پیشبرد گفتمان انقلاب اسلامی درجهان کاندیدای صالحی را برگزینیم که پیشبرنده گفتمان انقلاب اسلامی در جهان باشد‎.‎

پاسخی بگذارید