تاریخ : 1401/11/23 21:03
شناسه : 401434


به گزارش شاخه سبز از استان اراک_ مهدی غلامی _ کامران کیائی عضو هیات مدیره شرکت کیسون گفت:پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن ملی اراک تقریبا ۲.۵ درصد است و همچنین در این پروژه از ابتدا تا به الانی که یک سال از عمر این مهم میگذرد شرکت کیسون برای پروژه ۸۱۰۰واحدی صرفا ۲۲۰میلیارد تومان دریافت کرده و این درصورتی است که طبق شرایط پیمان و قرارداد مقدار ۲۷۰ میلیارد تومان باید در ابتدا به عنوان پیش پرداخت به شرکت داده میشد که این امر میسر نشده است.

کیائی افزود:این پروژه همانند هر پروژه بزرگ دیگر با یک پیش پرداخت شروع میشود و در ادامه تجهیزات مورد نیاز تامین و سپس روند کار ادامه پیدا میکند ولی در پروژه اراک که یکسال از عمر آن میگذرد هنوز حتی پیش پرداخت کامل به ما پرداخت نشده است.

وی ادامه داد:مسئله دیگر منابع مالی پروژه های مسکن ملی هستند که در حال حاضر به قیمت روز هر واحدی تقریبا یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان برآورد میشود که با مبلغی که مردم برای ساخت آنها میدهند نمیتوان واحدها و پروژه را تکمیل کرد و دولت باید در این راستا تدبیری بیندیشد و به نوعی دیگر اگر قرار باشد پروژه ۸۱۰۰واحدی مسکن اراک ۳۰ ماهه انجام شود مردم باید ماهیانه تقریبا ۲۳میلیون تومان پول پرداخت نمایند و با توجه به این مبلغ جای تامل است که مردم چگونه میتوانند این مهم را انجام دهند؟

کیائی همچنین بیان داشت:پیش پرداخت باید در ابتدای پروژه ودر یک فاصله کوتاهی و در یک ماه اول پرداخت شود و یکی از عوامل عدم پیشرفت قابل توجه پروژه همین عدم پرداخت به موقع و کافی است.
انتهای پیام/

پاسخی بگذارید