عضو اسلامی شهر اراک:
تاریخ : 1402/12/22 11:20
شناسه : 407584

حسن قربانی شورای اسلامی شهر اراک گفت: عملکرد مجید مومنی در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی فراجهادی است و بایستی برای حفظ این گونه منابع انسانی در ادارات شود. وی با بیان اینکه برخی از مدیران و نیروها در ادارات یک گنجینه ارزشمند به شمار می روند، افزود: برخی از افراد در ادارات مانند مدیرکل کمیته امداد استان دارای توانمندی های بسیار بالایی هستند و مجید مومنی یک نیروی تکنوکرات واقعی است که استان های استانی و کشوری لازم است. با حفظ و ارتقای جایگاه آنها به خوبی از توانمندیهایش بهره می برند. قربانی با اشاره به جشن توانمندی ۴۳۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی، اظهار داشت: رسالت اصلی کمیته امداد در سطح کشور، ایجاد ساختار پایدار است که استان مرکزی جز استان های پیشرو در کشور است. وی با بیان ساخت: بر اساس گزارشات، کمیته امداد استان مرکزی در شاخص های متعدد در سطح کشور برتر است که این مهم مرهون مدیریت و توانمندی خوب مدیرکل این نهاد و همچنین ارتباطات و عوامل بسیار خوب می باشد که در این زمینه کمیته امداد استان انتخاب شده است. مجموعه های بسیار خوبی را نیز با شورای اسلامی شهر اراک و شهرداری نیز داشته باشد. حسن قربانی عضو شورای اسلامی شهر اراک در پایان یادآور شد: کمیته امداد به فضل الهی ساختار پویای خود را حفظ کرده است و باید به مدیریت امداد و تمام افرادی که در این نهاد فعالیت می کنند، احترام بگذارد.

پاسخی بگذارید