دردیدار مدیران دولتی و بخش خصوصی استان تِوِر روسیه مطرح شد:‏
تاریخ : 1402/03/2 12:32
شناسه : 402878
رشت-سمیه جوان-به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، با همکاری اتاق بازرگانی ایران و ‏ورسیه و سازمان توسعه تجارت؛ مدیران دولتی و بخش خصوصی استان تِوِر روسیه در دفتر تهران سازمان با اکبر نیازی، سرپرست ‏سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص سازوکارهای توسعه روابط با ایران و ترانزیت کالاهای روسی به بازارهای منطقه ای کشورمان ‏به تبادل نظر پرداختند.‏
نیازی، با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی با بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی که زمینه تسهیل و تسریع در فرآیندهای سرمایه ‏گذاری و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی را فرآهم می کند و با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود در کریدورهای بین ‏المللی و نزدیکی به قطب های جمعیتی و صنعتی ایران، بهشت سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود، اظهار داشت: وجود دو ‏مجتمع بندری انزلی و کاسپین، و طرح ملی اتصال این منطقه به خط ریل سراسری ایران که علاوه بر وصل کردن دو دریای ‏شمالی و جنوبی کشور، زمینه فعال سازی کریدور شمال-جنوب را فرآهم می کند در کنار وجود سابقه همکاری در حوزه های ‏مختلف بازرگانی، فرصت های مضاعف سرمایه گذاری مشترک تولیدی-صنعتی در زمینه های متنوع کاری را به صورت مشترک ‏فی مابین بخش خصوصی دو طرف مهیا می کند.‏
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به چند بعدی بود ظرفیت های منطقه متبوع خود و استان تِوِر روسیه، پیشنهاد خواهر ‏خواندگی با یکی از مناطق ویژه اقتصادی و گردشگری آن استان را مطرح کرد و گفت: یکی از مهمترین موضوعات قابل برنامه ‏ریزی همکاری در۵۰ طرح سرمایه گذاری امکان سنجی شده سازمان بهمراه برگزاری رویدادهای مشترک تجاری، نمایشگاهی ‏است.‏

پاسخی بگذارید